Jenny,Jorn和Sam //绿点

我拍摄了jenny和jorn的婚礼,后来了,然后山姆是 几个月大 。 这次我们在绿点公园遇到了这些家伙,这些家伙经常作为一个家庭,并且有空间徘徊和探索。

 

 

 

 

 Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点  Jenny,Jorn和Sam //绿点