Heike //城市开普敦

几个月前我拍下了可爱的Heike 在穆萨贝格的工作室和海滩上   这次她想要完全城市和不同的东西。

我在伍德斯托克和天文台上度过了这么好的早晨,走出来看,看看五颜六色的斑点和有趣的光线,以拍摄并在末端拍摄一杯葡萄酒。  

 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦 Heike //城市开普敦